10 Primena rezervoara

10 Primena plastičnih rezervoara

Primena plastičnih rezervoara je veoma rasprostranjena kod nas, a takođe je njena primena višestruka. Plastični rezervoari se kako u domaćinstvu tako i u industriji, mogu koristiti na više različitih načina i tokom cele godine možete pronaći primenu za jednu ili više naših cisterni, a evo i nekoliko najčešćih primena.

Sadržaj

CISTERNE ZA VODU ZA PIĆE

Pošto su fiziološki neaktivni (ne puštaju nikakvu boju, ni ukus), plastični rezervoari su idealno rešenje za skladištenje pijaće vode.

Takođe u vreme velikih vrućina ili suša plastične cisterne su uvek prvi izbor za snabdevanje pijaćom vodom jer lako se montiraju i demontiraju i samim timn im je lako menjati i lokaciju ukoliko je to potrebno. Na cisterne se mogu montirati cevi za odvod i dovod, kao i česme za lakoše korišćenje.

CISTERNE ZA PROTIVPOŽARNU VODU

Jedna od primena plastičnih rezervoara je skladištenje protivpožarne vode u cilju zaštite objekata od mogućih posledica požara. Protivpožarni plastični rezervoari se u ovom slučaju izrađuju od polietilena visoke gustine i predstavljaju jednostavno rešenje zbog cene i uštede u prostoru. Rezervoari se dele na dva tipa, vertikalne i horizontalne koji imaju različite primene.

Horizontalne cisterne

Ukoliko se ukopavaju u zemlju koriste se horizontalni plastični rezervoari. Prilikom izrade i montiranja potrebno je u obzir uzeti pritisak zemlje i moguće prisustvo podzemnih voda u okolini.

Vertikalne cisterne

U slučaju kada se rezervoar za protivpožarne vode nalazi iznad povšine koriste se vertikalni rezervoari koji moraju biti ugrađene i stope radi dodatne sigurnosti.
Kada se rezervoar montira na pokretno vozilo, izrađuje se sa komorama koje doprinose smirivanju vode.

Rezervoari za skladištenje protivpožarne vode su potrebni u slučaju hitne reakcije nakon izbijanja požara u nepristupačnim područjima gde je zbog terena otežan dolazak vozilima vatrogasne službe.

Najčešće se ugrađuju u bolnicama, raznim industijskim postrojenjima, na benzinskim stanicama, poljoprivrednim domaćinstvima.

CISTERNE ZA NAVODNJAVANJE

Usled dužih sušnih perioda kada je vašim usevima, voćnjaku, plasteniku ili bašti potrebna voda, plastični rezervoari za navodnjavanje imaju ključnu ulogu, bilo da ih koristite na vozilima ili kao rezervoar za vaš sistem navodnjavanja. Ukoliko se koriste za sisteme za navodnjavanje najčešće se ukopavaju u zemlju.

CISTERNE ZA OTPADNE VODE

U područjima gde nema kanalizacije, za skladištenje otpadnih voda koriste se septičke jame, vertikalni plastični rezervoari su najčešće rešenje za taj problem.

Plastika od koje se izrađuje izoluje neprijatne mirise i sprečava njihovo širenje kao i moguće širenje zaraza. Lako se ugrađuju i lako prazne i najvažnije od svega, dugovečne su.

CISTERNE ZA TEHNIČKE VODE

Plastični rezervoari zbog njihove uštede u prostoru su odlično rešenje za skladištenje tehničke vode koja se koristi za punjenje bazena, pranje, za razne mašine koje koriste vodeno hlađenje, navodnjavanje i mnogo drugih primena. Kada se isprazne lako se prenose i montiraju na drugu lokaciju shodno vašim potrebama.

CISTERNE ZA HEMIKALIJE

Plastični rezervoari proizvedeni od polietilena visoke gustine HDPE i polipropilena PPH imaju višestruke prednosti u odnosu na rezervoare od tradicionalnih materijala.

U primeni rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj ni okolinu, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljene.

Hemijski su postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija. Termo otporni su na temperaturama od -30°C do +100°C što im omogućava skladištenje velikog broja različitih materija.

Rezervoari sa duplim zidom

Rezervoari sa duplim zidom su rezervoari sa posebnom namenom, najčešće se koriste u hemijskoj industriji, izrađuju se u zavisnosti od namene i vrste materije koja se skladišti u njima.

Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

CISTERNE ZA FERMENTACIJU VOĆA

Plastične kace za kominu se koriste za fermentaciju voća. Materijal od kog se izrađuju je u potpunosti bezbedan i zdravstveno ispravan tako da se plastične kace mogu koristiti za fermentaciju bilo kakvog voća. Dno kace je ravno, kružnog oblika.

Potrebno je obratiti pažnju da podloga na kojoj će se kaca nalaziti bude ravna i bez nekih oštrih predmeta poput eksera ili većih kamenja koji bi mogli da oštete kacu kada je ona napunjena kominom. Podloga može da bude zemlja, beton, ili neka drvena ili metalna konstrukcija.

CISTERNE ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA

Već smo spomenuli da se voda za piće može skladištiti u plastičnim rezervoarima jer su fiziološki neaktivni, međutim voda nije jedino piće koje se može čuvati u cisternama. Veoma česta primena je skladištenje i čuvanje Vina.

Plastični rezervoari su dosta jeftiniji od prohromskih ili rezervoara izrađenih od sličnih materijala. Polietilen visoke gustine je prvi izbor za skladištenje vina, ne upija niti odaje mirise tako da vaše vino zadržava svoj miris i ukus i prilikom višegodišnjeg skladištenja.

CISTERNE ZA NAFTU, GORIVO I LOŽ ULJE

Rezervoari za naftu i gorivo se izrađuju od polietilena visoke gustine (HDPE), materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih materija. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montaža. Skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. 

Plastični rezervoari za naftu se osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od HDPE-a proračunski iznosi preko 50 godina.

Rezervoari se izrađuju u 2 tipa, Vertikalni i Horizontalni. Vertikalni rezervoar se koristi ukoliko se materija skladišti na površini, dok se Horizontalni plastični rezervoari uglavnom ukopavaju u zemlju radi bezbednosti ili uštede prostora.

Skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Plastični rezervoari za naftu se osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od HDPE-a proračunski iznosi preko 50 godina. Rezervoari se izrađuju u 2 tipa, Vertikalni i Horizontalni.

Vertikalni rezervoar se koristi ukoliko se materija skladišti na površini, dok se Horizontalni plastični rezervoari uglavnom ukopavaju u zemlju radi bezbednosti ili uštede prostora.

Kod postavljanja cisterni najbitnije je voditi računa da je površina ravna i nivelisana, može se koristiti zemlja, beton, sitan pesak, metalna ili drvena konstrukcija. Kada se cisterna ukopava potrebno je između zemlje i cisterne napraviti tanak tanpon sloj u vidu peska ili betonske posteljice a sa strana je potrebno izvršiti posipanje peska. Ukoliko se u zoni ukopavanja nalaze podzemne vode, potrebno je izvršiti ankerisanje rezervoara.

CISTERNE ZA ŽIVOTNE NAMIRNICE

U vašem domaćinstvu ili industriji će te uvek naći primenu za plastične cisterne velikih zapremina ili manjih plastičnih kaca. Plastične cisterne velikih zapremina su idealne za skladištenje svih vrsta žitarica ili hrane za životinje.

Manje plastične kace ili burići najčešću primenu nalaze u spremanju zimnice, polietileni i polipropileni od kojih se izradjuju su fiziološki neaktivni i samim tim neće odavati nikakav miris niti ukus materiji koju skladište i nisu štetni po ljudsko zdravlje.

Lako se čiste i peru i posle čišćenja ne ostaju nikakvi mirisi niti ukusi i spremni su za ponovnu upotrebu, rok trajanja ukoliko se fizički ne oštete im je preko 50 godina.