Cisterne za navodnjavanje

Cisterne za navodnjavanje

Stručnjaci kažu da se usled velikih suša, tokom poslednjih godina, izgubi mnogo plodova, a samim tim i mnogo novca u poljoprivredi, voćarstvu i vinogradarstvu. Zato se savetuje redovno zalivanje useva, ili njihovo stalno navodnjavanje. Ne dozvolite da sav Vaš trud propadne samo zato što niste navodnjavali svoje useve.

U toku sušnog dela godine, kada je Vašim usevima, voćnjaku, vinogradu, plasteniku ili bašti voda najpotrebnija, potrebno ju je nekako dopremiti do njih. Mi ćemo Vam predstaviti naš proizvod koji je od ključnog značaja za navodnjavanje. U pitanju je horizontalni plastični rezervoar, ili drugačije cisterna za navodnjavanje.

Naše plastične cisterne se proizvode od polietilena visoke gustine (HDPE), tehnologijom spiralnog namotavanja. Ovaj materijal ima izuzetne karakteristike i zato se pokazao kao najbolji u izradi plastičnih proizvoda sa dugim vekom trajanja.

Zašto kažemo da su cisterne ključan faktor ukoliko želimo da navodnjavamo naše useve?

Upravo zato što ne možemo očekivati da uspešno navodnjavamo njivu, a da nemamo vodu koja nam je potrebna. Ukoliko imamo njivu u čijoj blizini nema bunara ili pijaće ili tehničke vode, ništa nam ne znače ni cevi, ni creva, ni čitav sistem za navodnjavanje. Zar ne?

Zato je potrebno prvenstveno dopremiti dovoljnu količinu vode do njiva, bašti, voćnjaka, plastenika… Za to su nam potrebne cisterne. Naše plastične cisterne za navodnjavanje su najbolje rešenje, jer su veoma jednostavne i lake za manipulisanje i transport, zbog svoje male težine. Pošto imaju izuzetna mehanička svojstva, veliku zateznu čvrstoću i odličnu otpornost na pritisak, ne morate se plašiti da li će se usled velike količine vode raspasti. Takođe, prilikom njihovog slučajnog pada u toku rada, cisterne se neće polomiti niti oštetiti. Tako ni Vi nemate mnogo briga kada su one u pitanju.

Pošto smo dopremili dovoljnu količinu vode u našim plastičnim cisternama, potrebno je na njih montirati sistem za navodnjavanje. Kako ove plastične cisterne za navodnjavanje dolaze sa svim potrebnim priključcima, ventilima, pregradama, penjalicama, odušcima, ukrućenjima, slavinama, revizijama, otvorima i svim ostalim potrebnim dodacima, možete odmah otpočeti montažu Vašeg sistema za navodnjavanje. Ukoliko se koriste kao cisterne za sistem za navodnjavanje, ovi plastični rezervoari se najčešće ukopavaju u zemlju. Pošto su potpuno ekološki ispravni, odnosno ne utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, bez ikakvog straha ih možete smestiti ispod zemlje.

Ukoliko želite da Vaše useve navodnjavate sa vozila i to je moguće, naravno. Naše plastične cisterne su otporne na UV zračenje i podnose temperature od -30 °C do čak +100 °C. Dakle, ne treba brinuti o trenutnim temperaturama kada krećete da zalivate useve.

Horizontalne plastične rezervoare možete koristiti i kao posude za skladištenje vode za navodnjavanje. Kako su otporni na visoke i niske temperature, tako im ni ostale vremenske prilike ne mogu ništa. Zato, ukoliko ih ostavite na njivi ili u voćnjaku nema razloga za brigu. Kiša, sneg, led, mraz ili jak vetar neće oštetiti Vaš pouzdani plastični rezervoar. Takođe, voda koja se u cisterni nalazi neće dobiti alge, jer cisterne ne kontaminiraju svoj sadržaj i ne dozvoljavaju razvoju bakterija u njima. To znači da će Vaše biljke uvek dobijati ispravnu i svežu vodu.

Pored svih ovih odličnih osobina koje karakterišu naše plastične cisterne za navodnjavanje, bitna stavka je i njihova ekonomska isplativost. Pošto je materijal, od koga su napravljene, toliko čvrst i veoma zahvalan, vek trajanja cisterni je oko 50 godina i zato imaju najbolji odnos cene i kvaliteta.

Zaključak

Horizontalni plastični rezervoari ili drugačije, cisterne za navodnjavanje se proizvode tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine. Laki su za transport, postavljanje i održavanje zahvaljujući načinu izrade i materijala od kojeg su napravljene. Proizvode se u raznim dimenzijama i zapreminama i dolaze sa svim potrebnim dodacima, a sve to isključivo na zahtev i odabir kupca, prema njegovim potrebama. Čvrsti su i otporni na razne uticaje kako spoljašnjosti, tako i unutrašnjosti, na udare, hemikalije, UV zračenje, kišu, sneg, led, mraz i dr.

Ovi rezervoari imaju ključnu ulogu u navodnjavanju Vaših useva, jer se koriste za skladištenje vode i njenu polaznu tačku kada je reč o sistemu za navodnjavanje. Ekološki su potpuno ispravni, pa su pogodni i za ukopavanje u zemlju. Ukoliko svoje useve navodnjavate sa vozila, cisterne su Vam i u tom slučaju odlični saveznici. Podnose temperature od -30 °C do čak +100 °C. Plastične cisterne ne kontaminiraju svoj sadržaj i ne dozvoljavaju razvijanje bakterija i algi u skladištenoj vodi.

Za razliku od klasičnih cisterni, naše plastične cisterne imaju najbolji odnos cene i kvaliteta. Vek upotrebe im je i do 50 godina i zato su veoma ekonomski isplative.