Horizontalni plastični rezervoari

500l - 100000l

800mm - 2400mm

1000mm - 22300mm

na UV zračenje i visoke temperature

oko 50 godina

Naši rezervoari su izrađeni od najkvalitetnijih polipropilena i polietilena visoke gustine i to tehnologijom spiralnog namotavanja.

Horizontalni plastični rezervoari za vodu

Horizontalni plastični rezervoari za vodu ili cisterne za vodu su izrađeni od polietilena visoke gustine (HDPE) u više slojeva, tehnologijom spiralnog namotavanja. Namena im je široka, a najčešće se upotebljavaju za skladištenje vode (tehničke i pijaće), za čuvanje nafte i goriva, a isto se tako mogu koristiti i za transport i skladištenje raznih opasnih tečnosti i hemikalija.

Horizontalni plastični rezervoari su laki za montažu, postavljanje i održavanje zahvaljujući načinu izrade i materijala od kojeg su napravljene. Proizvode se tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena.

Dolaze sa priključcima, ventilima, pregradama, penjalicama, odušcima, ukrućenjima, slavinama, revizijama, otvorima i svim ostalim potrebnim dodacima. Čvrsti su i otporni na razne uticaje spoljašnjosti, kao i unutrašnjosti, otporni na udare, hemikalije, UV zračenje, kišu, vlagu, sneg, led, mraz i dr.

Horizontalni plastični rezervoari
Plasticni-rezervoari za vodu

Plastične cisterne

Horizontalni plastični rezervoari – cisterne mogu biti postavljene ispod zemlje ili na zemlju. Ako služe za skladištenje nafte, moraju biti ukopane u zemlju na određeno mesto i određenu dubinu, prema ranije napravljenim proračunima od strane stručnih lica.

Dimenzije horizontalnih rezervoara i njihova opremljenost određene su potrebama naših klijenata. Pozovite nas i proverite našu ponudu, kako biste bili sigurni da ste izabrali ono što je najbolje za vas.

Pored horizontalnih plastični rezervoara u ponudi su i vertikalni rezervoari.

Upotreba

Karakteristike

Dimenzije i zapremine horizontalnih plastičnih rezervoara

U tabeli su navedene zapremine standardne izrade od 500 do 100000 litara. Dimenzije i zapremnine horizontalnih plastičnih rezervoara zavise od vaših potreba, pa se izrađuju prema želji kupaca.

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
5008001000
100010001270
150010001950
200010002600
300012002700
400012003700
500012004500
500016002500
600012005400
600016002500
700016003500
800016004000
1000016005000
1200016006000

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
1500016007500
1500020004700
2000020006300
2000024004500
2500020008200
2500024009800
3000020009800
3000024006800
40000200012800
4000024008800
50000240011100
70000240015600
80000240017900
100000240022300