Kako napraviti splav na vodi

Kako napraviti splav na vodi?

Splav je platforma koja održava objekte na vodi – kućice, kafiće, restorane.. ili platforma koja služi za plovidbu ili prelaz preko reke. Nekada se splav na vodi pravio samo uz pomoć poređanog debla, dasaka, greda ili trske i kanapa koji ih je spajao. Tako napravljen splav je predstavljao najprimitivnije i najjednostavnije vodeno prevozno sredstvo, preteču današnjih čamaca. Danas je konstrukcija splava mnogo jača i sigurnija i ima mnogo širu upotrebu.
Sadržaj

Kada se radi o izgradnji splava na vodi, važno je razumeti osnovne delove i komponente koji čine splav. Svaki deo splava igra bitnu ulogu u njegovoj stabilnosti, plovnosti i funkcionalnosti. Da bi se postigle sve navedene sigurnosne mere potrebno je upotrebiti i pouzdan materijal.

Šta je sve potrebno da napravi splav na vodi?

Pre samog pravljenja splava, potrebno je da mu odredite namenu. Da li će se on koristiti za transport, plovidbu rekom ili će to biti statičan objekat na vodi sa svojom kućicom. U zavisnosti od namene, koriste se materijali za njegovu izgradnju.

,,Temelj“ splava

Donji deo splava čine objekti koji održavaju splav na vodi i prestavljaju najključniji deo, tzv ,,temelj“ splava. Jeftinije i manje sigurno rešenje jesu poređane plastične boce. Ukoliko se splav pravi od njih, ne možete očekivati da će on imati dug vek trajanja, niti će moći da ponese neki veliki teret. Tako napravljen splav se uglavnom koristi za plovidbu rekom ili kao statična platforma na vodi za vezivanje čamaca ili skakanje u vodu.

Drugo rešenje jesu metalna burad i ona prestavljaju jedno od starijih osnova za splavove. Njihova mana je što u dodiru sa vodom vremenom zarđaju i trule, pa ni to nije idealno rešenje za splav koji bi trebalo da traje dugi niz godina. Nemaju sigurnost i nisu pogodni za održavanje velikih objekata na sebi.

Kao najbolje, najsigurnije i najizdrživije osnove splavova predstavljaju plastični pontoni ili plastični burići. Naša preporuka su svakako plastični pontoni i burići. Napravljeni su od napravljeni polietilena visoke gustine (HDPE), materijala koji se odlikuje odličnim mehaničkim karakteristikama, od kojih je, za korisćenje pontona i burića, najznačajniija njihova otpornost na lom. U odnosu na metalne buradi i pontone naši plastični pontoni su u potpunosti otporni na uticaj slane i slatke vode i ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont, stoga su i veoma dugog veka trajanja (50 i više godina).

Ispunjavaju najstrožije ekološke zahteve, poseduju visoku estetiku, a u slučaju bilo kakvih oštećenja tokom upotrebe, postoji mogućnost popravke oštećenog pontona na licu mesta. Zaštićeni su od uticaja sunčevog zračenja, UV stabilizatorom u vidu aktivne čađi kod polietilena. Naši plastični burići poseduju pregradne komore ili mogu biti ispunjeni polistirenskom penom, koja će zadržati ili usporiti prodor vode, usled mehaničnog oštećenja.

Veoma je bitno da izračunate kolika će biti masa splava kada je on maksimalno opterećen. Dakle treba sabrati mase čelične konstrukcije, drvene građe, kućice, ostalog tereta i maksimalnog broja ljudi koji će se u jednom trenutku naći na splavu.

Naši plastični pontoni i burići su projektovani tako da pri maksimalnoj opterećenosti splava budu do polovine uronjeni u vodu.

Srednji deo splava

Sledeći deo splava predstavlja metalna konstrukcija koja je najčešće čelična, kako bi mogla da ponese sav teret koji će se naći kasnije na splavu. Metalna nosiva konstrukcija se pričvršćuje na plastične držače koje se nalaze na plastičnim pontonima ili burićima. Ukoliko je pak osnova metalna burad, onda se metalna konstrukcija zavaruje na njih.

Završni deo splava

Završna faza pravljenja samog splava se sastoji od popločavanja uglavnom drvenim daskama, podovima za spoljašnjost ili sada, sve češće deking podovima (podovi za spoljašnjost napravljeni od mešavine ljuspica drveta ili riže i polietilenskih granula, što ih čine dugotrajnijim, otpornijim i postojanim, a imaju verodostojan i prirodan izgled drveta).

Sada kada ste napravili splav, potrebno je da mu dodelite funkciju. Da li ćete ga odmah pustiti na vodu i uživati na njemu, staviti mu jedro i ploviti po reci, ili ćete ga ostaviti blizu obale i na njega staviti željeni objekat za odmor, to već prepuštamo Vama. Najbitnije od svega jeste dobar proračun ukupnog tereta koji će se nalaziti na splavu, kako bi on i dalje plutao na vodi bez problema.