Kako prevesti opasne tečnosti

Kako prevesti opasne tečnosti

Opasne tečnosti su supstance koje mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi, životinje i životnu sredinu. One su karakterizovane svojstvima koja mogu izazvati štetu ili opasnost prilikom rukovanja, skladištenja ili transporta.

Mogu obuhvatati različite vrste materijala, uključujući hemikalije, goriva, otrove, eksplozive, otrovne gasove, kiseline, alkohole, rastvarače i druge supstance.

Sadržaj

Koje su opasne tečnosti?

Opasne tečnosti se mogu klasifikovati u različite kategorije prema Globalno usaglašenom sistemu klasifikacije i označavanja hemikalija (GHS). Evo nekoliko primera opasnih tečnosti:

 1. Zapaljive tečnosti (klasifikacija GHS: Kategorija 2):
  • Benzin
  • Etanol
  • Aceton
  • Nafta
  • Rastvarači
 2. Otrovne tečnosti (klasifikacija GHS: Kategorije 2 i 3):
  • Sumporna kiselina
  • Amonijak
  • Hlorovodonična kiselina
  • Natrijum hidroksid
  • Metanol
 3. Korozivne tečnosti (klasifikacija GHS: Kategorija 1):
  • Sumporna kiselina
  • Hlorovodonična kiselina
  • Natrijum hidroksid
  • Kalijum hidroksid
  • Azotna kiselina
 4. Toksične tečnosti (klasifikacija GHS: Kategorije 2 i 3):
  • Amonijak
  • Metanol
  • Naftalin
  • Etilen glikol
  • Acetonitril
 5. Toksične tečnosti (klasifikacija GHS: Kategorije 2 i 3):
  • Nitroglicerol
  • Tetranitrometan
  • Perhlorati
  • Pikrinska kiselina
  • Dinitrobenzen

Napomena: Ovo su samo neki od primera opasnih tečnosti. Postoji mnogo više supstanci koje mogu biti opasne prilikom transporta, a njihova tačna klasifikacija zavisi od specifičnih hemijskih svojstava i koncentracije.
Zbog različitih navedenih kategorija tečnosti različiti su i hemijski transferi.

Proces transporta opasnih tečnosti / hemikalija

Prevoz opasnih tečnosti je delikatan proces koji zahteva posebnu pažnju i stroge bezbednosne mere kako bi se minimizirao rizik od nezgoda ili incidenta. Korake i procedure koje treba slediti prilikom prevoza opasnih tečnosti kako bismo osigurali sigurnost za sve uključene strane.

Identifikacija opasnih tečnosti

Prvi korak u prevozu opasnih tečnosti je identifikacija tih supstanci. Opasne tečnosti se klasifikuju prema međunarodnom standardu koji je poznat kao Globalno usaglašeni sistem klasifikacije i označavanja hemikalija (GHS). Ovaj sistem koristi klasifikaciju po opasnosti i označavanje kako bi jasno identifikovao vrstu opasnosti koje supstance predstavljaju.

Pravna regulativa i dozvole

Pre početka prevoza opasnih tečnosti, važno je biti upoznat sa relevantnim pravnim regulativama. Prevoz opasnih materija regulisan je Zakonom o prevozu opasnih materija i Pravilnikom o prevozu opasnih materija. Ovi propisi definišu pravila za klasifikaciju, pakovanje, označavanje, dokumentaciju i obuke za prevoz opasnih materija.

Također, neophodno je dobiti odgovarajuće dozvole za prevoz opasnih tečnosti. To uključuje dobijanje licence za prevoz opasnih materija od nadležnih institucija, kao i osiguranje odgovarajućeg osoblja i vozila za takav prevoz.

Priprema za prevoz

Pre samog prevoza, važno je adekvatno pripremiti opasne tečnosti kako bi se minimizirao rizik od curenja ili nezgoda tokom transporta. Ovo uključuje pravilno pakovanje, označavanje i upotrebu odgovarajućih kontejnera ili cisterni. Rezerovar sa specijalnom namenom stavlja se na postojeću prikolicu te pričvršćuje na prikolicu.

Pakovanje opasnih tečnosti mora biti u skladu sa odgovarajućim standardima i propisima. Kontejneri ili cisterne su dizajnirani i izrađeni tako da spreče curenje ili prodiranje supstanci. Oznake i nalepnice na kontejnerima trebaju jasno ukazivati na vrstu opasnosti i pružiti relevantne informacije za pravilan postupak rukovanja i trebaju biti na obe bočne strane i pozadi (250 x 250 mm) te narandžastim tablama sa brojevima napred i pozadi vozila.

Zbog različitih supstanci i njihovih specifičnih procedura označavanja i pakovanja, postoje različita vozila za svaku specifičnu namenu prevoza opasnih tečnosti, kao što su „FL vozilo“ i „AT vozilo“.

„FL vozilo“ namenjeno za transport tečnosti sa tačkom paljenja do 60C kao što su :

 • Demontažna cisterna kapaciteta iznad 1m
 • Kontejner- cisterna kapaciteta iznad 3m
 • MEGC- kontejner za gas kapaciteta iznad 3m
 • Baterijska za zapaljive gasove iznad 1m

„AT vozilo“ su namenjena za transport teško gorivnih materija.

 • Demontažna cisterna kapaciteta iznad 1m
 • Kontejner- cisterna
 • MEGC kontejner iznad 3m

Ali ako se zahteva samo FL onda samo FL, dok AT može oboje ( i AT i FL)

Proizvodi za prevoz opasnih tečnosti

Kada je reč o prevozu opasnih tečnosti, proizvodi koji olakšavaju ovaj proces su rezervoari sa specijalnom namenom, kao što su horizontalni plastični rezervoari i plastični vertikalni rezervoari.

Horizontalni plastični rezervoari za vodu

Horizontalni plastični rezervoari se lako montiraju, postavljaju i održavaju zahvaljujući načinu izrade i materijalima od kojih su napravljeni. Oni se proizvode primenom tehnologije spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena.

Ovi rezervoari dolaze opremljeni sa priključcima, ventilima, pregradama, penjalicama, odušcima, ukrućenjima, slavinama, revizijama, otvorima i svim ostalim potrebnim dodacima. Oni su čvrsti i otporni na različite spoljašnje i unutrašnje uticaje, kao što su udari, hemikalije, UV zračenje, kiša, vlaga, sneg, led, mraz i drugi faktori

Pored horizontalnih plastični rezervoara u našoj ponudi su i vertikalni rezervoari.

Vertikalni rezervoari

Plastični vertikalni rezervoari su odlični za skladištenje različitih tečnosti kao što su voda (za tehničke i pijaće potrebe), ali i za čuvanje nafte, goriva i drugih tečnih materijala. Ovi rezervoari takođe pružaju mogućnost čuvanja različitih hemijskih supstanci, budući da su napravljeni od materijala koji je otporan na agresivne tečnosti kao što su kiseline i opasne hemikalije.

Zbog toga, plastični vertikalni rezervoari su široko rasprostranjeni u industriji, farmama, raznim preduzećima, poljoprivrednim gazdinstvima i drugim sličnim mestima. Zahvaljujući visokom kvalitetu izrade, ovi rezervoari mogu se koristiti dugi niz godina.

Zaključak

Prevoz opasnih tečnosti je kompleksan proces koji zahteva pažnju i primenu stroge regulative radi osiguranja sigurnosti ljudi, životinja i životne sredine. Identifikacija opasnih supstanci prema standardima GHS-a, poštovanje pravnih regulativa i dobijanje odgovarajućih dozvola su ključni koraci u transportu opasnih tečnosti. Adekvatna priprema, uključujući pravilno pakovanje, označavanje i upotrebu specijalnih kontejnera ili cisterni, je neophodna kako bi se minimizirao rizik od nezgoda.

Postoje različita vozila za specifične namene transporta opasnih tečnosti, a proizvodi kao što su horizontalni i vertikalni plastični rezervoari olakšavaju skladištenje i transport ovih tečnosti. Važno je da se sve ove mere primenjuju kako bi se osigurala bezbednost tokom prevoza opasnih tečnosti i smanjio potencijalni rizik za sve uključene strane.