Plasticni-rezervoari za vodu

Nekoliko saveta za održavanje plastičnih rezervoara

Kao što se svaka posuda održava i redovno čisti, tako je održavanje plastičnih rezervoara neophodno kako bi im se radni vek produžio. Iako su plastični rezervoari veoma čvrsti i dugotrajni, mogu da se oštete ako se ne pregledaju i održavaju. To se posebno odnosi na rezervoare koji su u opasnim sredinama.

Sadržaj

Održavanje plastičnih rezervoara

Rezervoari se svakodnevno izlažu različitim nepogodama i uticajima okoline i zbog toga zahtevaju dodatnu pažnju i održavanje kako bi se njihov vek trajanja produžio. Pogledajmo neke od najčeših problema sa kojima se suočavamo kada je reč o održavanju i kako ih sprečiti

Temperatura

Jedna od najvećih opasnosti za bilo koju vrstu osetljive opreme su povišene temperature, obzirom da toplota može da ošteti opremu. U slučaju plastičnih rezervoara, produžena upotreba na visokim temperaturama može drastično da skrati njegov vek i korisnost.

Efekti temperature zavise od sadržaja rezervoara, njegove veličine i konfiguracije, načina na koji je konstruisan, debljine njegovih zidova i vrste podrške koju možda ima.

Utvrđivanje uticaja toplote na zakopane rezervoare očigledno je teže, iako većina zakopanih rezervoara ima dovoljnu izolaciju i specijalno su dizajnirani za svoju funkciju i životnu sredinu.

Pucanje

Sve polietilenske materije, u zavisnosti od vrste, podležu nekom obliku pucanja. Ovo posebno važi kada su izloženi određenim udarcima ili prevelikom pritisku. Dok mnoge plastike pucaju pod pritiskom, određene sorte su otporne na takve efekte.

Ogrebotine ili pukotine nastale tokom montaže, skladištenja materije ili održavanja mogu da ugroze vaše rezervoare i vremenom oslabe plastiku i izazovu pucanje. Razne bezbednosne procedure i pravilna nega mogu da izbegnu svaku štetu izazvanu pucanjem.

Podrška

Jedno od prvih razmatranja za zdravlje i negu plastičnog rezervoara je njegovo postavljanje. Ako su pozicionirani na neravnomernom terenu, mogu biti podložni stresu i pucanju.

Od suštinskog je značaja da se plastični rezervoari provere kako bi se osiguralo da imaju odgovarajuću podršku bez obzira da li se koriste za transport ili za skladištenje.

Posebnu pažnju treba obratiti tokom procesa utovara i istovara tako da rezervoar nije van ravnoteže i da je centriran. Pravilno pozicioniranje dna rezervoara može sprečiti bilo kakvu štetu.

Okruženje

Teži deo ugradnje plastičnog rezervoara je utvrđivanje efekata okolnih uslova. Problem sa ovim delom procesa je mogućnost da se previde svi oblici budućih smetnji. Plastični rezervoari moraju da budu pozicionirani tako da ne budu izloženi oštećenjima od otpada.

To zahteva razmatranje mesta drveća i drugih prirodnih prepreka. Tokom teških vremenskih uslova, rezervoar može biti dizajniran da izdrži sve promene temperature ili padavine. Ono što možda neće moći da izdrži je da stvari padaju na njega kao što su drveće ili stene.

Podzemne vode

Potrebno je obratiti posebnu pažnju prilikom ugradnje podzemnih plastičnih rezervoara na podzemne vode.

Podzemne vode mogu dovesti do urušavanja zemljišta i samim tim pomeranje, pucanje i ugrožavanje materije unutar vaših rezervoara.

Specifikacije rezervoara

Nisu svi plastični rezervoari stvoreni jednaki. Iako postoje generički rezervoari koji se mogu prilagoditi raznim uslovima, mnogi rezervoari su dizajnirani za jedinstvenu namenu. Prilikom kupovine, korišćenja i instaliranja rezervoara, važno je proučiti specifikacije i ograničenja proizvođača s obzirom da neki rezervoari imaju temperaturne i ekološke zahteve.

U većini slučajeva, rezervoari specijalne namene su proizvedeni za svoju funkciju i kupljeni su u te svrhe. Poznavanje ograničenja rezervoara može da pomogne u produženju njegovog životnog veka.

Čišćenje

Ključ korisnosti rezervoara je održavanje čistoe. Ovo može izgledati kao trivijalno razmatranje, obzirom da je rezervoar alat dizajniran za teške dužnosti. Kao i kod svakog alata, održavanje je ključno za to koliko će trajati.

U prehrambenoj i hemijskoj industriji, čišćenje rezervoara je planiran i redovan uslov koji se dodaje radnom danu. To možda ne važi za rezervoare koji se koriste za skladistenje otpadnih voda, fekalija i trebalo bi ih pažljivo razmotriti.

Zaključak

Održavanje plastičnih rezervoara je vrlo jednostavno a ako se to radi redvno, vek rezervoara se znatno produžava.

Previsoka temperatura može narušiti integritet plastike i samim tim oslabiti, oštetiti ili uništiti vaše rezervoare.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju tokom istovara, utovara, montaže kao i samog mesta montaže kako bi se izbegla oštećenja ili neravnomerna površina koja može da prouzrokuje pucanje.

Nega i ćišćenje su sastavni deo održavanja svakog alata koji se koristi, pa tako i naših plastičnih rezervoara, ukoliko se o njima adekvatno brinete budite sigurni da će duže i trajati.