Otpadne vode

Plastična rešenja za otpadne vode

Plastična rešenja za otpadne vode, odlaganje fekalnih materijala, vodomerne šahte i plastične kanalizacione cevi.

Separatori ulja i nafte

Separatori masti i ulja

Separatori masti i ulja se proizvode od polietilena visoke gustine (HDPE) sa visokom hemijskom postojanosti koja ne prima ni odaje mirise i boju.
Detaljnije

Septičke jame

Septičke jame

Septičke jame su rešenje za odlaganje fekalnih materija. Izrađene su u tri varijante: jednokomorne, dvokomorne i trokomorne.
Detaljnije

Šahte za kanalizaciju

Šahte za kanalizaciju

Plastične šahte za kanalizaciju su idealna zamena za klasične betonske šahte koje su skuplje i oduzimaju mnog vremna na ugradnju.
Detaljnije

Cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju

Plastične cevi za kanlizaciju sa veoma jednostavne za transport i ugradnju na teško dostupnim mestima. Cevi su nepozorne i vodonepropustive.
Detaljnije