Plastične cisterne u transportu opasnih materija i hemikalija

Plastične cisterne u transportu opasnih materija i hemikalija

Transport opasne robe spada u jedan od najzahtevnijih transporta i kao takav za njega važe rigoroznije mere u odnosu na transport druge robe. Jedino se na taj način mogu smanjiti bezbednosni rizici svih učesnika u saobraćaju, ali i okoline. Transport opasnih materija i hemikalija je regulisan zakonom, tako da se sve zadate mere moraju ispuniti i ispoštovati.

Sadržaj

Koje materije spadaju u opasne?

Materije koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi i/ili životne sredine se svrstavaju u opasne materije. Tu spadaju: opasni gasovi, zapaljive tečne materije, zapaljive čvrste materije, eksplozivne materije, oksidirajuće, otrovne i infektivne materije, radioaktivne, nagrizajuće materije i ostale.

Koja vozila i koje ambalaže se koriste za transport opasnih materija?

Najčešći vid transporta opasnih materija jeste drumski, ali se koriste i drugi (železnički, avio, brodski). Vozilo mora da bude u potpuno ispravnom stanju, da ima sve od dodatne opreme za zaštitu vozača i životne sredine, propisane od strane zakona i da bude adekvatno obeleženo.

Opasne materije moraju biti spakovane u ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom, odnosno cisterne koje odgovaraju po tehničkim karakteristikama za datu količinu i date osobine robe i koje su adekvatno obeležene, u skladu sa zakonom.

Zašto cisterne od plastike za transport opasnih materija?

Horizontalni plastični rezervoari, ili drugačije- cisterne, imaju široku upotrebu u industriji, poljoprivredi i domaćinstvu. Veoma važnu ulogu imaju i u transportu hemikalija i opasnih materija. Plastični rezervoari sve više zauzimaju prve pozicije u odnosu na rezervoare napravljene od drugog materijala. Materijali polipropilen i polietilen visoke gustine (HDPE), od kojih su napravljene GAVRAPLAST plastične cisterne, imaju brojne prednosti u odnosu na druge materijale. Zbog svojih odličnih karakteristika i isplativosti, sve se više upotrebljavaju u izradi rezervoara.

Evo zašto su plastične cisterne sve više u upotrebi:

  • imaju izuzetna mehanička svojstva, veliku zateznu čvrstoću i odličnu otpornost na pritisak, što je od velike važnosti kada je u pitanju transport, a posebno transport opasnih materija, gde materije ne smeju da dodju u kontakt sa ljudima i životnom sredinom; dakle cisterne se neće uništiti ni prilikom većeg udara ili pritiska, kako unutrašnjeg tako i spoljašnjeg
  • odlično reaguju na jake i opasne hemikalije, tačnije ne reaguju uopšte na njih; plastične cisterne nemaju nikakvu reakciju kada se u njih sipaju hemikalije ili druge opasne materije, što je idealno za takav vid transporta
  • odlično podnose temperature od -30°C do čak 100°C, što znači da transport opasnih materija možete obavljati u bilo koje doba godine, a da se cisterne ne oštete
  • otporni su na UV zračenje i na ostale atmosferske uticaje (kišu, vlagu, sneg, led, mraz), što je takođe veoma bitno kod transporta, jer je cisterna sve vreme izložena atmosferskim uticajima na koje ne možemo da utičemo
  • za razliku od metalnih, plastični rezervoari su otporni na koroziju, što je bitno kako za samu cisternu i njen vek trajanja, tako i za sadržaj u cisterni i njegove kontaminacije
  • otporni su i na abraziju, zbog čega su pogodni i za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje
  • zahvaljujući maloj težini laki su za manipulisanje, pa ih zato jednostavno i lako možete transportovati
  • za razliku od klasičnih cisterni imaju najbolji odnos cene i kvaliteta; vek upotrebe im je i do 50 godina, pa su zato i ekonomski isplative

Ovo su glavne karakteristike plastičnih rezervoara- cisterni zbog kojih se ujedno i ističu u odnosu na cisterne napravljene od drugog materijala i zbog kojih se sve više korisnika opredeljuje za plastične.

Dodaci za plastične cisterne

Za potrebe kupca na plastične cisterne možemo da ugradimo i razne dodatke kao što su priključci, ventili, pregrade, penjalice, odušci, ukrućenja, slavine, revizije, otvori i druge. Ovi dodaci mogu i te kako da olakšaju rad oko cisterni, pa zašto ih onda i ne biste iskoristili.

Dimenzije plastičnih cisterni

Dimenzije plastičnih cisterni zavise isključivo od zahteva i potrebe kupaca. Standardne zapremine kreću se od 500 do 100000l, ali se rezervoari mogu izraditi i u drugim zapreminama i dimenzijama. Asortiman plastičnih cisterni je širok, na Vama je samo da odaberete koja i kakva će cisterna ispuniti sve Vaše potrebe.

Slobodno nam svoje ideje iznesite, a mi ćemo da ih sprovedemo u delo. GAVRAPLAST tim je tu da Vam pomogne oko odabira Vaše idealne plastične cisterne, da Vam da neki savet ili predlog i da ostvari Vašu zamisao.