Plastične kace u ugostiteljstvu

Plastične kace u ugostiteljstvu: kako ih koristiti i održavati

Plastične kace su često korišćene u ugostiteljstvu za prenos hrane i pića. Imamo nekoliko preporuka za Vas, kako biste ih koristili i održavali na najbolji mogući način.

Sadržaj

Koristite ih samo za prenos i skladištenje hrane i pića

Ukoliko je namena kacama da prenose i skladište hranu i piće onda neka tako i ostane. Nemojte ih koristiti u druge namene. U interesu Vam je da nista ne dodje u dodir sa hranom ili pićem koje se u kaci skladišti.

Održavajte ih čistima

Potrebno je da redovno perete plastične kace i da ih održavate čistima kako biste sprečili razmnožavanje bakterija i kontaminaciju hrane ili pića iz kace. Kao i svakom drugom posudju, i kacama treba redovno održavanje.

Reciklirajte ih kada Vam više ne budu potrebne

Ako plastične kace više nećete koristiti, važno je da ih reciklirate kako biste smanjili njihov negativan uticaj na okolinu.

Odaberite kvalitetne plastične kace

Potrebno je da odaberete kvalitetne plastične kace koje će biti otporne na oštećenja i koje će dugo trajati. Takođe, važno je da odaberete kace koje su sigurne za korišćenje i koje neće izazivati hemijske reakcije sa hranom ili pićem koje planirate u njih da skladištite.

Izbegavajte prekomerno punjenje kaca

Nemojte preterano da punite plastične kace kako ne bi došlo do deformisanja ili pucanja. Treba da ih punite samo do te mere da mogu da podnesu težinu hrane i pića koje ćete prenositi i skladištiti. Zato je važno da odaberete kace koje su čvrste i sigurne.

Koristite ih za odgovarajuće namene

Izaberite plastičnu kacu za odgovarajuću namenu. Ako želite da koristite kace za hladnu hranu, treba da odaberete kace koje će zadržati hladnoću i sprečiti da hladna hrana postane topla. Ako želite da u kacama skladištite toplu hranu, odaberite kace sa izolacijom koja će zadržati toplotu hrane u njoj.

Ne koristite oštećene kace

Jako je važno da se izbegava korišćenje oštećene ili deformisane kace, jer mogu biti opasne za transport i skladištenje. Takodje, one nisu pogodne za čuvanje hrane ili pića, jer više nisu u stanju da očuvaju njihovu svežinu.

Koristite kace više puta

Preporučljivo je korišćenje kaca više puta, prvenstveno jer na taj način čuvate životnu sredinu a i štedite novac. Medjutim, jako je bitno da kacu pre svake sledeće upotrebe dobro operete, očistite i isperete.

Otpornost na spoljne uticaje

Odaberite plastične kace koje su otporne na spoljne uticaje, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja ili deformisanja tokom prenosa hrane i pića, a i kako bi sačuvali namirnice koje se u kacama nalaze.

Koristite kace sa poklopcem

Bitno je da na kacama u kojima se skladišti i čuva hrana ili piće bude postavljen i odgovarajući poklopac. Na taj način čuvate svežinu namirnica, jer su one tako u potpunosti zaštićene od spoljašnjeg uticaja.

Plastične kace u ugostiteljstvu imaju veliku ulogu i veoma su praktične. Ukoliko se budete pridržavali ovih preporuka, sigurno ćete bezbedno i efikasno koristiti plastične kace u ugostiteljstvu.