Plastične šahte za kanalizaciju i vodomere

Ø 500 mm - Ø 2000 mm

na UV zračenje

oko 50 godina

U zavisnosti od vaših potreba plastične šahte mogu biti sa poklopcem ili bez njega. Takođe, uz Gavra plast plastične šahte možete poručiti i izolaciju koju svakako preporučujemo za što duži vek trajanja.

Plastične šahte kao zamena za betonske šahte

Plastične šahte su idealna zamena za klasične betonske šahte koje su znatno skuplje i oduzimaju mnog vremna na ugradnju. Naše plastične šahte su izrađenje od polietilena visoke gustine, pa imaju malu masu i jako su jendostavne za ugradnju.

Uz naše plastične šahte dobijate poklopac i izolaciju koja štiti šahtu od promrzavanja. Izolacija šahte čuva priključak, vodomer kao i samu vodu od niskih temepratura i zamrzavnja. U zavisnosti od namene, šahte se dele na:

Šahte za kanalizaciju i vodomere
Plastična šahta

Karakteristike plastičnih šahti

Standardne dimenzije

U tabeli su navedene zapremine standardnih dimenzije od Ø 500 mm do Ø 2000 mm, ali po potrebi kupaca mogu se napraviti i druge dimenzije. Zapremine šahti zavise isključivo od vaših potreba. Na njih se mogu ugraditi razni priključci, odlivi, stope ili bilo šta drugo što olakašava upotrebu plastičnih šahti.

Dimenzije
Ø 500 mmØ 600 mmØ 800 mmØ 1000 mmØ 1200 mmØ 1300 mmØ 1600 mmØ 2000 mm