Plastični rezervoari za vodu, gorivo, hemikalije i hranu

Plastični rezervoari za vodu, gorivo, hemikalije i hranu

Danas, transport robe sa jednog mesta na drugo predstavlja najvažniji segmet velikog broja poslovanja. U transport robe uglavnom spada gotov proizvod, poluproizvod, među proizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad a neki od njih mogu biti i opasne materije koje u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagaditi životnu sredinu. Iz tog razloga je potrebno imati pouzdanu transportnu jedinici.

Jedna od pouzdanih jedinica za prevoz tečnosti koje ,same po sebi, mogu biti opasne jesu plastični rezervoari. Njihova izdržljivost, dugotrajnost i otpornost na ekstremne vremenske uslove omogućavaju da se sav unutrašnji sadržaj očuva i spreči od izlivanja u životnu sredinu. 

Sadržaj

Šta su plastični rezervoari?

Plastični rezervoari, ili kako se još nazivaju plastične cisterne, predstavljaju vrstu tankov za skladištenje i prevoz tečnosti i žitarica i čvrstine. Njihov kapacitet skladištenja je velik a primenjuje se u raznim oblastima. Mogu biti vertikalni, horizontalni i cilindrični a postavljaju se ispod ili iznad zemlje. Izrađeni su od polipropilena i polietilena visoke gustine koristeći tehnologiju spiralnog namotavanja.

Zahvaljujući njihovom dizajnu I materijalu, stepen habanja je minimalan uprkos skladištenju ogromne količine tečnosti i uticaja različitih vremenskih uslova.

Proizvođači, poljoprivrednici i kompanije za naftu i gorivo zavise od plastičnih cisterni kao načina prenosa i čuvanja materijala za kasniju upotrebu. Zbog toga su mobilni rezervoari mnogo bitni kada je reč o prevozu tečnosti.

Tečnosti, koje se skladište su raznolike poput pijaća voda, voda za navodnjavanje, razne opasne supstance pa čak i alkohol. Zavisno od vrste tečnosti, žitarica i čvrstih materijala koje se skladište ili prevoze. Treba obratiti pažnju na posudu koja je adekvatna za to. Naravno, treba se obratiti pažnja i na vremenske uslovi, prostor i period koje je predviđen za skladištenje.

Kao što smo već spomenuli, tečnosti su raznolike kao i metode skladištenje a posledica je raznolikost plastičnih rezervoara. Dizajn se razlikuje u skladu sa njihovom upotrebom, a neki su prilagodljivi bilo kojim uslovima, dok su drugi proizvedeni za određenu primenu. 

4 glavna oblika plastičnih rezervoara

Jedna od varijacija je vrsta materijala koji se koristi za njihovu proizvodnju, postoji nekoliko sorti polimera. Iako je materijal jedan od metoda klasifikovanja plastičnih rezervoara, drugi metod je način na koji će biti korišćen. Za primenu hemikalija i goriva drugačije se pravi od onog koji se proizvode za skladištenje žitarica i čvrstina.

Jedan od metoda za klasifikaciju plastičnih rezervoara je prema tome kako su pozicionirani, da li je u pitanju vertikalno ili horizontalno skladištenje ili transport. Postavka tanka daje nagoveštaj kako će se koristiti.

1. Vertikalni plastični rezervoari

Najčešći oblik rezervoara jeste vertikalni. Odlikuje ga fleksibilnost i lakoća pristupa. Osovina mu je znatno manja ali zauzima veći prostor. Kao i duruge posude za skladištenje hrane i pića, postavljaju se nadzemno, isključivo na ravnoj površinu.

Uzrok tome je debljina njegovih zidova. Retki slučajevi ukopavanja su kada se komora ispuni betonom ili opasa ciglama.

Laki su za montažu, postavljanje i premeštanje sa jednog mesta na drugo. Izuzetno su otporni na udarce i pritiske.

2. Horizontalni plastični rezervoari

Suprotno od vertiklanih jesu horizontalni rezervoari. Njihova fleksibilnost je znatno manje od vertikalnih ali su lako dostupnim za potrebe punjenja i utovara.

Postavljaju se ispod i iznad zemlje. Kako bi se plastične cisterne ispod zemlje potrebno je ukopavanje tanka. Vrši se tako što se planski iskopa rupa, ubaci se tank a potom zatrpa. Potrebno je detaljno ispratiti instrukcije koje se daju prilikom ukopavanja.

Za rezervoare čija je namena površinska, oni se mogu postaviti na zemlju, prikolicu ili vozilo. Kod postavljanja na zemlju dodaju se priključci, stope koji im daju stabilnost.

U slučaju da služe kao mobilni rezervoar za transport i skladištenje imaju prilagodljivost da se trajno postavi ili utovari na zadnji deo vozila ili prikolice. Nizak profil sprečava pomeranja centara gravitacije vozila.

Korsite se kao rezervoari za vodu, naftu, gorivo i druge tečnosti isitne materijale. Ukoliko se prikači na vozilo ili postave na prikolicu, služe kao plastične cisterne za vodu i druge tečnosti.

3. Elipsasti plastični rezervoari

Snaga i stabilnost elipsastih rezervoara čini ih idealnim za upotrebu u farmaceutskoj industriji, mešanje biljaka i objektima za skladištenje tečnosti.

Proizvode se u dvoslojnoj i jednoslojnoj zidnoj konstrukciji i mogu biti vertikalno samostojeće sa ravnim dnom za unutrašnju i spoljašnju upotrebu ili horizontalne sa osloncima za noge.

4. Konosni rezervoari - Silos

Plastični silos ili konusni rezervoari moraju imati specijalizovana postolja tako da se sadržaju može pristupiti iz njihovog konusnog nosa na dnu rezervoara. Sadržaj se puni sa poklopca na vrhu i pristupa se kroz otvor na dnu silosa.

Specijalni tipovi rezervoara

Tečnosti koje zahtevaju odreženu temperature skladištenja ili dodatnu bezbednost prilikom transporta, prevoze se i skladište u posebnim napravljenim rezervoarima.

Rezervoari sa duplim zidom

Za prevoz hemikalija čije izlivanje može da ugrozi životnu sredinu, postoje rezervoari sa dvostrukim zidom. Zidovi se dele na unutrašnji i spoljašnji. Uloga unutrašnjeg zida je da skladišti opasne hemikalje tokom transporta. 

Spoljašnji zid vrši bezbednosnu meru ukoliko dođe do probijanja prvog zid i izlivanja hemikalija. U tom slučaju, drugi zid će prihvatiti i zadržati sve hemikalije koje su se izlile i sprečiti njeno dalje prosipanje u životnu sredinu.

Termoizolovani rezervoari

Održavanje konstantne temperature tečnosti unutar tanka koja je potreba za skladištenji i transport, moguće je ostvarati pomoću termoizolovanih rezervoara. Ovaj mobilni rezervoar napravljen je od duplog zida koje se ispunjava poliuretanskom penom koja služi kao izolator.

Tako izolovana plastična cisterna usporava razmenu toplote između untrašnjeg sadržaja plastične cisterne i spoljašnjosti. Pored toga što se održava temperature unutar termoizolovanih rezervoara, nema potrebe za dodatnim grejačima i hladnjacima.

Jedna od glavnih primena je u domaćinstvu, prehrambenoj industriji, masovnoj eksploataciji vode, piva, bezalkoholnog pića, preradi i otkupu mleka, itd…

Podzemni i nadzemnih plastični rezervoari

Kao što sami nazivi govore, podzemni rezervoari služe da bi se ukopali u zemlju dok se nadzemni postavljaju na ravan teren.

Razlikuje se po čvrstoći i dugotrajanosti. Podzemni rezevoari moraju biti čvršći i jači pa se zato njihova proizvodnja malo drugačija. Primenjuju se dodatni koraci kako bi se postigla idealna otpornost na zemlju koja vrši pritisak.

Svrha ukopavanja  je da sakrije rezervoare od pogleda, omogući dodatni prostor i zaštitu od vandala, kao i ispunjavanje uslova okoline.

Karakteristike

Kada se priča o prednostima, plastični rezervoari se ističu u tome. One su odavno zamenile tradicione metlane, limene i betonske rezervoare i pružili su novu vrstu efikasnosti, brzine i isplativosti.

Neke od glavnih prednosti su da ispunjavaju sve ekološke standarde, ne zagađuju životnu sredinu a njihova glatka unutrašnjost omogućava lako održavanje. Za razliku od tradicionalnih rezervoara oni su lakši, brži i jeftiniji za transpot.

Važno je napomenuti da su otporni na koroziju i ne zahtevaju zaštitu ili remont. Aktivna čađ im pruža UV stabilizator i otpornost na UV zračenje. Poseduju temperaturnu otpornost od -30°C do +100°C i odlična otpornost na abraziju. Kvalitet materijala od kojih se rezervoari prave garantuju upotreblivosti nakon 50 godina.i

Cena

Cena nije fiksa jer na nju utičnu razni faktori. Cena materijala od kojih se rezervoari prave se menja svaki dan stoga je potrebno proverti cenu materijala prilkom svake kupovine. Takođe, veliki faktori igraju dimenzije i litraže tanka koji se naručuje. Na sve to dodaju se i troškovi transporta da mesta istovara.

Teško je uračunati fiksnu cenu na osnovu stavki koje se neprekidno menjaju i proizvoda za koji se ne znaju tačne dimenzije i desitnacija.

Zaključak

Plastični rezervoar je tank koji služi za skladištenje velikog kapaciteta tečnosti koja može biti vertikalna, horizontalna, cilindričan ispod ili iznad zemlje.

Postoji veliki izbor metoda koje se koriste za proizvodnju a plastični rezervoara sa polietilenom i polipropilenom su najčešće sirovine.

Postoji beskrajan broj plastičnih rezervoara i dezena, koji se povećavaju jer inženjeri pronalaze veću upotrebu za njih. Plastični rezervoari su nedavno porasli u popularnosti zbog svoje niske cene i fleksibilnosti.

Napredak u plastici stvorio je metode skladištenja koje imaju veću trajnost i snagu od tradicionalnih praksi.

Cena zavisi od trenutne cene sirovina potrebe za izradu kao i dimenzija, litraže i lokacije istovara istog.

SLIČNI PROIZVODI