Plastični separatori u procesu prečišćavanja vode

Plastični separatori u procesu prečišćavanja vode

Plastični separatori masti i ulja su uređaji koji se koriste za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog poreka iz otpadnih voda. Najveću upotrebu imaju u restoranima, menzama, mlekarama, pogonima za preradu mesa, odnosno svim mestima gde se proizvodi i priprema hrana sa masnoćama i pere velika količina posuđa. Separatori odvajaju masti i sprečavaju lepljenje istih na unutrašnje zidove kanalizacionih odvoda i cevi, pa tako sprečavaju zapušenje odvoda. Važno je napomenuti i to da su separatori masti proizvodi koji su ekološki ispravni i služe kao sredstvo zaštite životne sredine.

Sadržaj

Karakteristike GAVRA PLAST plastičnih separatora

Naši GAVRA PLAST plastični separatori masti i ulja se proizvode od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnologijom spiralnog namotavanja. Osnovna karakteristika ovog materijala je njegova visoka hemijska postojanost koja ne prima niti odaje mirise i boju. Iz tog razloga, HDPE je idealan za prozvodnju ove vrste separatora. Najvažnija karakteristika naših separatora je njegova velika otpornost na lomove i jak pritisak.
Pored navedenog, separatori masti, ulja i naftnih derivata su otporni na visoke i niske temperature, na habanje i hemijske uticaje velikog broja materija, a takođe, vrlo su jednostavni za prevoz, montažu i održavanje. Iz tog razloga spadaju u proizvode sa dugim vekom trajanja (preko 50 godina) i važe za proizvode kojima se lako rukuje.

Na koji način plastični separatori prečišćavaju otpadne vode?

Prilikom proticanja otpadne vode kroz kanalizaciju dolazi do zapušavanja usled lepljenja masnoće na zidove mreže što može dovesti do problema. Separatori masti i ulja se postavljaju između mesta ulaska zaprljane vode u kanalizaciju i mesta gde se prečišćena voda uliva u kanalizacionu mrežu. Ovde treba obratiti pažnju da separator bude postavljen na optimalnu udaljenost od ulaza zaprljane vode u sistem. Na ovaj način postižu se bolji rezultati separacije.

Plastični separator masti i ulja je dvokomorni sistem. Prva komora služi za smirivanje vode i za taloženje mulja – peska, prljavštine i drugih ostataka na dnu. Voda zatim odlazi dalje, u drugu komoru, ostavljajući za sobom ove ostatke. U drugoj separacionoj komori vrši se odvajanje masti i ulja od vode usled različitih specifičnih gustina. Na taj način, voda koja je prečišćena odlazi iz separatora putem izlazne cevi koja je uronjena u komoru, a masti i ulja ostaju u drugoj komori separatora.

Radi boljeg prečišćavanja vode i boljeg učinka, unutar separatora se postavlja taložnik i koalescentni promenljivi filter uložak. Koalescentni filter je integrisan u sklopu separatora i postavljen je između komora. Funkcija filtera je da vrši separaciju finijih i teže odvojivih čestica ulja iz otpadne vode. Finije čestice zaostaju u koalescentnom filteru gde se spajaju sa drugima i tako čine veće/teže kapljice. Zatim se odvajaju od vode i penju na površinu separatora. Uloga koalescentnog filtera je da prilikom proticanja zaprljane vode između komora skuplja manje kapi lakih tečnosti, vrši međusobno povezivanje i zbog niže specifične mase od vode putem gravitacije podiže ih na površinu. Na izlazu iz separatora koncentracija ulja koja se dobija je manja od 5mg/l.

Čišćenje separatora

Masti i ulja se moraju periodično prazniti iz separatora putem revizionog otvora. Njihovo odlaganje vrši se u specijalno namenjenim posudama za skupljanje masti i ulja. Dalje je potrebno obezbediti odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i   njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Nakon čišćenja separatora, za normalan rad neophodno je separator napuniti vodom do kote izlazne cevi. Na taj način, separator je spreman za dalji rad.