Separatori masti, ulja i naftnih derivata

1 m3 - 50 m3

1000 x 1200 - 2400 x 11100

na UV zračenje i visoke temperature

oko 50 godina

Naši separatori su izrađeni od najkvalitetnijih polipropilena i polietilena visoke gustine i to tehnologijom spiralnog namotavanja.

Separatori masti i ulja

Zaštita životne sredine je poslednjih godina postala preduslov za zdrav život kako u sadašnjosti tako i u budućnosti a separatori masti i ulja mnogo doprinose tome. Najzagađenije površine na planeti su otpadne vode. Upravo zato postoje separatori masti, ulja i naftnih derivata.

Separatori masti i ulja se proizvode od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnologijom spiralnog namotavanja. Osnovna karakteristika ovog materijala je njegova visoka hemijska postojanost koja ne prima niti odaje mirise i boju. Iz tog razloga, HDPE je idealan za prozvodnju ove vrste separatora. Najvažnija karakteristika naših separatora je njegova otpornost na lomove i jak pritisak.

Pored navedenog, separatori masti, ulja i naftnih derivata su otporni na visoke i niske temperature, na habanje i hemijske uticaje velikog broja materija, a takođe, vrlo su jednostavni za prevoz, montažu i održavanje.

Separatori naftnih derivata se koriste na mestima na kojima otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti. Separatori se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda sa svih površina koje su izložene padavinama. Gradski trgovi, parkovi, saobraćajnice, benzinske pumpe, garaže i auto servisi su samo neke od površina gde su ovi separatori našli svoju primenu.

Separatori se proizvode po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom. 

Separatori masti i ulja su uređaji koji se koriste za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog poreka iz otpadnih voda. Najveću upotrebu imaju u restoranima, menzama, mlekarama, pogonima za preradu mesa, odnosno svim mestima gde se proizvodi i priprema hrana sa masnoćama i pere velika količina posuđa. Separatori odvajaju masti i sprečavaju lepljenje istih na unutrašje zidove kanalizacionih odvoda i cevi, pa tako sprečavaju zapušenje odvoda. Važno je napomenuti i to da su separatori masti proizvod koji su ekološki ispravni i služe kao sredstvo zaštite životne sredine.

Separatori masti, ulja i naftnih derivata
Rešenja za otpadne vode

Separatori sa bypass-om

Ovi separatori se koriste za tretiranje atmosferskih voda sa velikih površina gde su moguće pojave većih količina voda kao što su gradski trgovi, saobraćajnice, parkinzi itd. Ovim se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a. Ovako se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno se smanjuje ukupna investicija.

Nakon što ste postavili postrojenje za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Prednosti platičnih separatora:

Plastični separatori masti i ulja

Dimenzije i zapremine separatora

U tabeli su svedene zapremine standardne izrade od 1 do 50 m3, ali po potrebi kupaca mogu se napraviti manjih i većih zapremina.

Tip separatoraProtok l/sZapremina m3Dimenzije (R x L) mmPriključne cevi mm
SEP-2211000×1200 Ø125
SEP-5521000×2500 Ø125
SEP-101031200×2600Ø160
SEP-151551200×4500 Ø200
SEP-202081600×4000Ø200
SEP-3030121600×6000Ø250
SEP-5050151600×7500Ø300
SEP-8080202400×5000Ø300
SEP-100100302400×6800Ø400
SEP-150150362400×8000Ø500
SEP-200200402400×8800 Ø600
SEP-250250502400×11100Ø600