Plastični silosi za žitarice

Plastični silosi za skladištenje

Plastični silosi se proizvode prema svetskim standardima od polietilena visoke gustine – HDPE. Imaju široku primenu kod nas, kako u profesionalne svrhe, tako i u domaćinstvu.

Prvo ćemo se malo upoznati sa plastičnim silosima i njihovim karakteristikama, a zatim pišemo i o njihovoj najčešćoj primeni.

Sadržaj

Prednosti plastičnih silosa u odnosu na druge

Plastični silosi koje mi proizvodimo su dugotrajni, jer atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost silosa (njihov vek upotrebe iznosi preko 50 godina). Imaju izuzetna mehanička svojstva i veliku zateznu čvrstoću. Zbog malog koeficijenta trenja veoma su otporni na habanja kao i na pritisak. Takodje su veoma žilavi. Hemijski su postojani za većinu hemikalija i agresivnih materija. Silosi su termo otporni – na temperaturama od -30°C do +100°C. Poseduju odličnu otpornost za abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje.

Ekološki su ispravni, tako da ne zagađuju životnu sredinu. Plastični silosi su jednostavni za održavanje, lako se čiste, jer imaju glatke unutrašnje zidove. Mogu da se koriste napolju, bez ikakvih zaštita, jer poseduju UV zaštitu. To im omogućava UV stabilizator u vidu aktivne čađi.

Otporni su na koroziju, pa ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu, niti remont. Naši plastični silosi su dosta lakši od tradicionalnih, što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju. Konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.

Primena plastičnih silosa

Plastični silosi proizvedeni od polietilena visoke gustine, imaju široku primenu kako u profesionalne svrhe, tako i u domaćinstvu. Kao što su rezervoari (cisterne) namenjene za skladištenje vode i drugih tečnih materija, tako su silosi napravljeni za odlaganje čvrstih materija. Najčešće se primenjuju u poljoprivredi i stočarstvu.

Silosi za kukuruz

Pošto silosi imaju izuzetna mehanička svojstva i veoma su otporni na habanja, pogodni su i za grublje materije. Tako, bez problema možete odložiti u njih veliku količinu kukuruza. Kako imaju snažnu zaštitu od atmosferskih uticaja, zrna kukuruza će uvek biti sveža i najukusnija za Vašu stoku.

Silosi za žitarice

U plastične silose možete slobodno da odložite žito, pšenicu, ječam, raž, soju, semenke suncokreta, ili bilo koju drugu vrstu žitarice. Takodje ga možete postaviti i na samoj njivi ili polju na kome nema hlada, bez straha da će na njega uticati sunčevi zraci. Pošto im UV stabilizator u vidu aktivne čađi omogućuje otpornost na UV zračenje, mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita. Neka Vam silos bude na dohvat ruke!

Silosi za stočnu hranu

Da li Vam se desilo da se neko hemijsko sredstvo prosulo po džaku sa stočnom hranom? U naše plastične silose možete skladištiti stočnu hranu, sa znanjem da ništa ne može dopreti do nje i zagaditi je, odnosno otrovati. Iz razloga što su silosi hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija, sledeći put ako se isto dogodi, ne morate bacati stočnu hranu, jer se životinje neće otrovati, tj. hrana će ostati netaknuta.

Silosi za brašno

Plastični silosi se primenjuju i kod skladištenja brašna. Kako su silosi otporni na koroziju, odnosno ne zahtevaju nikakvu antikorozivnu zaštitu niti remont, samim tim je brašno koje odlažete u njih sasvim sigurno i zaštićeno.

Silosi za piljevinu

Da je upotreba silosa veoma široka, pokazuje i njegova primena u odlaganju piljevine. Ako imate svoju stolarsku radionicu, a samim tim i mnogo piljevine, možete iskoristiti silos za njeno skladištenje. Ukoliko piljevinu koristite za grejanje, potrebno je da je imate u pozamašnim zalihama, pa je silos idealan za njeno odlaganje. Pošto su termo otporni, na temperaturama od -30°C do +100°C, ne zahtevaju stroge uslove čuvanja.

Silosi za cement

Moguće je iskoristiti plastični silos i u gradjevinarstvu, tako što ćete u njemu čuvati cement. Cement je mnogo sigurniji u silosu, nego u kartonskom džaku, prvenstveno zbog same vlage. Ne treba da strepite da li ste ostavili džakove cementa na mesto gde se mogu pokvasiti, ili ste zaboravili da ih zaštitite od kiše. Čuvanjem cementa u našim plastičnim silosima osigurali ste da vlaga ne dodje do cementa, jer su silosi vodootporni. Zato ne morate da razmišljate da li će biti kišan dan.

Silosi za farme

Na velikim farmama neminovna je ogromna produkcija stajskog djubriva. Iz tog razloga je upotreba silosa neophodna za njegovo odlaganje. Kako su ekološki potpuno bezbedni, silosi neće zagaditi okolinu i životnu sredinu. To znači da neće uticati na životinje i biljke sa Vaše farme, tako da su one potpuno bezbedne u njihovoj okolini.

Silosi za plastične granule

Još jedna primena silosa van poljoprivrede jeste za skladištenje plastičnih granula. Naši silosi su konstruisani tako da mogu biti predmet grube manipulacije, pa se iz tog razloga koriste i u proizvodnji. Bez brige da će se polomiti ukoliko na njih padne teži predmet ili ih nešto ili neko jače udari, pošto su veoma čvrsti i otporni na lom. Mogu se bez komplikacija premeštati sa jednog mesta na drugo, jer su ovi silosi dosta lakši od tradicionalnih, što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport.

* Jedan silos možete upotrebljavati i za više različitih materija, jer poseduje glatke unutrašnje zidove i tako je omogućeno lako pranje i čišćenje, a samim tim i njegova raznovrsnija primena. Pored toga, naši plastični silosi su veoma trajni. Njihov vek upotrebe iznosi i preko 50 godina. Zato predstavljaju odličnu investiciju i rešenje za većinu Vaših potreba.

Dodaci za silose

Na zahtev kupaca, uz silose je moguće uključiti i razne dodatke. Evo nekih primera:

  • postolje za silos – da silos stoji čvrsto i stabilno, bez pomeranja
  • merdevine za penjanje – neophodne su za lakše ubacivanje materija u silos
  • slavina – za lakše doziranje
  • pokazivači nivoa – da na silosu bude ucrtana količina supstance koja se u njemu nalazi
  • revizioni otvori – za lakši pristup unutrašnjosti silosa
  • ispusti – za lakše sipanje materija iz silosa
  • ventili – zatvaraju se u slučaju prevelikog pritiska u silosu
  • odušci – sigurnosni otvori na silosu


ali i druge (prelivi, dolivi, odlivi…)

Proizvodnju plastičnih silosa vršimo isključivo prema potrebama kupca. Dimenzije zavise od Vaših potreba, a proizvodimo ih u zapremini do 50m³.