Postavljanje kanalizacionih cevi i šahte

Postavljanje kanalizacionih cevi i šahte

Za postavljanje kanalizacione mreže, potrebne su kanalizacione cevi i šahte. Kanalizacione cevi služe za sprovođenje otpadne vode do glavnog kanala, dok šahta omogućuje ventilaciju, sakupljanje i odvođenje otpadne vode, kao i izvijanje ili ukrštanje kanala i instalacija, a koriste se i za uvođenje uređaja za čišćenje, ili inspekcione opreme za kontrolu.

Sadržaj

Postavljanje šahte za kanalizaciju

Plastične šahte su idealna zamena za klasične betonske šahte koje su znatno skuplje i oduzimaju mnogo vremena na ugradnju. Naše, GAVRA PLAST plastične šahte su izrađene od polietilena visoke gustine (HDPE), pa imaju malu masu i jako su jednostavne za ugradnju.

Pri svakom postavljanju kanalizacionih šahti i cevi, potrebno je strogo pratiti dobijena uputstva za montažu.

Da bi se šahta pravilno postavila, potrebno je prethodno iskopati jamu odgovarajuće veličine i dubine. U nju se sipa šljunak ili pesak određene frakcije da bi se napravila podloga. Plastične šahte se zbog male težine mogu i ručno ugraditi, dok betonske kanalizacione šahte zahtevaju upotrebu mašina i betoniranje dna okna. Da bi bila čvrsta, stabilna i sigurna, šahta mora da ima dobru podlogu, pri čemu se naročita pažnja posvećuje nasipanju i sabijanju materijala na mestu na kome će biti njeno dno. U suprotnom, šahta se vrlo lako može oštetiti ili razglaviti.

Svaka kuća priključena na javnu kanalizaciju mora imati instaliranu glavnu revizionu šahtu koja omogućava ventilaciju, čišćenje, održavanje i pristup kanalizacionim cevima. Mora biti na mestu koje omogućava pristup pojedinačnim kracima odvodnog sistema, ali i prohodnost protoka, odnosno, tako da se fekalije neometano odlivaju. Da bi šahta bila osigurana i zaštićena, potreban je poklopac. Poklopac šahte mora biti lako dostupan i montažno-demontažan. Istovremeno, treba da je dovoljno težak i učvršćen tako da ne predstavlja smetnju niti potencijalnu opasnost.

Uz naše, GAVRA PLAST plastične šahte dobijate poklopac i izolaciju koja štiti šahtu od promrzavanja. Izolacija šahte čuva priključak, vodomer, kao i samu vodu od niskih temepratura i zamrzavnja.

Postavljanje cevi za kanalizaciju

Pošto je šahta montirana, vreme je za montažu kanalizacionih cevi. One se postavljajuj tako, da budu pod nagibom od najmanje 2%. Kao što je slučaj kod šahti, i plastične kanalizacione cevi imaju prednost u odnosu na betonske.

GAVRA PLAST kanalizacione cevi su proizvedene od polipropilena i polietilena visoke gustine specijalnom tehnologijom spiralnog namotavanja. Ove cevi najveću primenu imaju u domaćinstvima i industriji. Zahvaljujući maloj masi, plastične cevi za kanalizaciju su veoma jednostavne za transport i ugradnju na teško dostupnim mestima.

Kanalizacione cevi su neprozorne i vodonepropusne. Otporne su na hemikalije iz otpadnih voda kao i na agresivne materije.

Sve priključne cevi moraju biti pravilno zaptivene i spojene, kako bi se sprečilo curenje i deformacija ugrađenog materijala. Na Vaš zahtev, moguće je ugraditi i dihtunge na naše plastične cevi.

Karakteristike plastičnih cevi i šahte

Glavne karakteristike plastičnih kanalizacionih šahti i cevi su istovremeno i prednosti u odnosu na betonske. GAVRA PLAST plastične cevi i šahte se odlično ponašaju pri potresanju tla zahvaljujući svojoj elastičnosti, pa su iz istog razloga i izdržljivije i dugotrajnije od betonskih.

Isplativije su, jer zahtevaju manje ulaganja u odnosu na betonske. Otporne su na habanje i koroziju, kao i na temperature u rasponu od -30°C do +60°C. Zbog svoje male mase, lako se montiraju i ne zahtevaju dodatnu opremu i mašineriju prilikom ugradnje, za razliku od betonskih. Otporne su čak i na hemikalije iz otpadnih voda, kao i na agresivne materije.

Održavanje im je takođe jednostavno i nezahtevno. Vodootporne su, a poseduju i otpornost na UV zračenje. Zbog svojih izuzetnih mehaničkih svojstava, plastične kanalizacione cevi imaju odličnu otpornost na pritisak i habanje, čime se sprečava pojava žljebova i risiva.

Zbog svih ovih karakteristika koje plastične kanalizacione šahte i cevi izdvajaju od drugih, njihov vek trajanja iznosi i preko 50 godina. Kada se sve izračuna i uporedi, plastične cevi i šahte za kanalizaciju su odlična i isplativa investicija i najbolje rešenje za postavljanje kanalizacione mreže.

Dimenzije plastičnih cevi i šahti

U našem asortimanu se nalaze plastične šahte i cevi različitih dimenzija i namena, a na Vama je da izaberete Vama odgovarajuće. I pored standardnih dimenzija moguće je napraviti šahtu drugih dimenzija i zapemine koja zavisi isključivo od potreba kupaca. Na njih se mogu ugraditi razni priključci, odlivi, stope ili bilo šta drugo što olakšava upotrebu plastičnih šahti.