Separatori masti i ulja za čistoću okolinu

Separatori masti i ulja za čistoću okoline

Svi mi se trudimo da sačuvamo životnu sredinu na neki način, ili bi barem tako trebalo da bude. Sve u svemu, planeti zemlji je potrebna naša zaštita. U svemu što radimo trebalo bi da mislimo na nju. Veliki problem predstavljaju otpadne vode. Zato postoje separatori masti, ulja i naftnih derivata, da taj problem otklone.

Sadržaj

Separatori masti i ulja

Separatori masti i ulja su uređaji koji se koriste za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla iz otpadnih voda. Separatori odvajaju masti i sprečavaju lepljenje istih na unutrašnje zidove kanalizacionih odvoda i cevi, pa tako sprečavaju zapušenje odvoda. Najveću upotrebu imaju u restoranima, menzama, mlekarama, pogonima za preradu mesa, odnosno svim mestima na kojima se proizvodi i priprema hrana sa masnoćama i pere velika količina posuđa. Važno je napomenuti i to da su separatori masti proizvodi koji su ekološki ispravni i služe kao sredstvo zaštite životne sredine.

Separatori naftnih derivata

Separatori naftnih derivata se koriste na mestima na kojima otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti. Koriste se za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda sa svih površina koje su izložene padavinama. Gradski trgovi, saobraćajnice, parkovi, benzinske pumpe, garaže i auto servisi su samo neke od površina gde su ovi separatori našli svoju primenu.

Separatori sa bypass-om

Ovi separatori se koriste za tretiranje atmosferskih voda sa velikih površina gde su moguće pojave većih količina voda kao što su gradski trgovi, saobraćajnice, parkinzi itd. Ovim se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a. Ovako se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno se smanjuje ukupna investicija.

Zašto baš plastični separatori?

Naši plastični separatori proizvode se od polietilena visoke gustine hdpe tehnologijom spiralnog namotavanja. Osnovna karakteristika ovog materijala je njegova visoka hemijska postojanost koja ne prima niti odaje mirise ni boju. Iz tog razloga, hdpe je idealan material za proizvodnju ove vrste separatora.

Prednosti plastičnih separatora

Plastični separatori masti i ulja imaju mnogo prednosti u odnosu na separatore napravljene od drugog materijala. Na naše plastične separatore ne utiču podzemne vode. Imaju veliku otpornost na habanje i na hemijski uticaj velikog broja supstanci. Samim tim su postojani dugi niz godina. Pošto su napravljeni od polietilena visoke gustine, nisu podložni koroziji, a zbog prirode materijala i njegove male mase, separatori su jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje. Imaju veliku statičku nosivost, što podrazumeva mogućnost ugradnje separatora u saobraćajne površine. Visoke i niske temperature nemaju nikakvog uticaja na polietilen, pa iz tog razloga ne treba brinuti u kakvoj se sredini postavlja. Svi imamo pravo na povoljnu cenu proizvoda, a ovi plastični separatori nam to i omogućuju. Stoga imamo više motivacije za postavljanje separatora masti i ulja, a samim tim za očuvanje životne sredine i planete zemlje.

Dimenzije plastičnih separatora

U našem širokom asortimanu plastičnih separatora potražite vaš idealan sa dimenzijama i zapreminom kakva vama odgovara. Standardne zapremine plastičnih separatora iznose od 1 do 50 m³ , a po potrebi kupca mogu se izraditi u manjim ili većim zapreminama.

Na vama je da odaberete svoj idealni plastični separator masti i ulja, idealnih dimenzija i zapremina.